Nationell konferens
om kliniska studier


 1. "Värdet av kliniska studier" är årets tema på Nationell konferens om kliniska studier som arrangeras den 6-7 februari 2019 i Malmö. Möt inspirerande talare och nätverka.

  Lyssna på presentationer och delta i diskussioner. Exempel på frågeställningar:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

  Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

  Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är 2019 års regionala värd. Varmt välkommen till Malmö i februari!

  Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri samt till dig som är patient. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för forskningsfrågor.

  6-7 februari, 2019
  Clarion Hotel Malmö Live
  Onsdag 08.30–17.00
  Torsdag 08.30–15.30

  Anmälan är öppen!

  Webbplatsen uppdateras löpande med information.

Talare

 1. Mer information kommer

image close cross

Program


08.30-09.15 Registrering och frukost


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.15-09.30 Välkomna!


Introduktion till konferensdagarna och till Vetenskapsrådets uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, samt beskrivning av samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus
Chris Heister,
ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

09.30-10.30 Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Patienterna, hälso- och sjukvården, akademin, industrin och medborgarna; hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.


Den komplexa patienten, öppningsanförande


Ulrika Sandén, ”komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet 

Paneldiskussion

Representant, nationellt politiskt perspektiv
Petter Hartman, VD Medicon Valley Alliance
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård, ledamot av styrelsen för Läkemedelsverket

Gerd Winoy Mowitz, styrelseordförande Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)
Kerstin Nilsson, professor i obstetrik och gynekologi, Örebro universitetet, ledamot av Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

10.30-11.00 Fika + Utställning


Paus


11.00- 12.30 forts. Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
Maria Fagerquist, FoU/R&D, LIF − de forskande läkemedelsföretagen
Niklas Nielsen, överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet

Katarina Steen Carlsson, forskare hälsoekonomi, Lunds universitet

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Fördel Sverige/Norden – vad säger life science-industrin?


Vad behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. Exempel på gränsöverskridande samarbeten som öppnat möjligheter till uppdragsforskning presenteras.

 

 

Paneldiskussion

Elisabeth Björk, Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca

Kristina Sandström, Nordic Medical Affairs Director, Jansen Pharmaceutical
Ewa Lindqvist, Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences

Goda exempel på gränsöverskridande samarbeten

Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

Thomas Kongstad Petersen, DVM, PhD, chairman NEXT (National Experimental Therapy Partnership), Executive Director Skin Research Leo Pharma A/S

Estelle Naumburg, MD PhD, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för Pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed

Skriv tabellbeskrivning här

15.00-15.30 Fika + Utställning


Paus


15.30-17.00 Patientsamverkan i hälso- och sjukvård, forskning och utveckling


Samverkan med patienter och brukare är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Men hur skapar vi maximalt värde, och vilka är utmaningarna? Korta presentationer och panelsamtal.

Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, National Institute for Health Research (NHS), UK. Keynote speaker

Susanne Iwarsson, Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”

Andreas Hager, grundare av Genia patientsupportsystem

Charline Coquerel, Director Patient Relations Novo Nordisk,

Cajsa Lindberg, ordförande Svenska Diabetesförbundet

David Sparv, chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård

Thomas Larsson, kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)

Skriv tabellbeskrivning här

18.00 Konferensmiddag (för dig som anmält dig)


18.00 Drink och mingel

19.00 Middag

 

Plats: Clarion Hotell Malmö Live, restaurangen plan 208.00-08.30 Fika och utställning


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

08.30-10.00 Kliniska studier - mer än läkemedel


Hör representanter belysa hälso- och sjukvårdens, akademins, industrins och samhällets perspektiv på varför kliniska studier behövs för att utveckla bland annat behandlingsmetoder, medicinteknik, diagnostik och e-hälsolösningar.

Ulf Gyllensten, professor, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.
Johan Sanmartin Berglund, professor i folkhälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola
Peter Adolfsson, barnöverläkare, barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka, Sahlgrenska akademin.
Damon Tojjar, forskande läkare, Lunds Universitets Diabetescentrum

Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef/docent, Folktandvården Skåne AB

Skriv tabellbeskrivning här

10.00-11.00 Fika + Utställning


Paus


11.00- 12.30 Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården


Verksamhetschefer och forskare berättar om hur de lyckats integrera forskning i sin kliniska verksamhet och vilka värden det skapat.

Peter Asplund, chef Sektionen för onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Anders Persson, föreståndare och professor, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitetssjukhus.
Verena Sengpiel, läkare MD, Universitetslektor, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin,
Gunnar Kahlmeter, professor och fd verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Nationell infrastruktur – ett stöd för kliniska studier


Möt forskare som med stöd av Kliniska Studier Sverige har åstadkommit klinisk forskning parallellt med ordinarie verksamhet i vården.
Korta presentationer och panelsamtal.

Johan Styrke, läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.
Anna Ogionwo Jerkeman, läkare, Klinisk infektionsmedicin, Lunds universitet
Mattias Svahn, CEO och grundare NextCell Pharma
Jenny Kindblom, Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar

 

15.00-15.20 Hur vässar Sverige arbetet inom life science


Mer information kommer

 

.

15.20-15.30 Summering och avslutande ord


Avslutning

Lisa Kirsebom, moderator
Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus
Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

.
Skriv tabellbeskrivning här

15.30 Fika


Slut på konferensen


Praktisk info

 1. Anmälan

  Anmäl dig till konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Datum

  Onsdag den 6 februari 2019
  Torsdag den 7 februari 2019

  Konferensmiddag - onsdag kväll (begränsat antal platser)

  Pris

  Tidig anmälan (till och med 9 november)
  Akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet, patient- och brukarorganisationer och politiker
  1900 kr

  Industri/Övrig
  3700 kr

  Sen anmälan (från och med 10 november)
  Akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet, patient- och brukarorganisationer och politiker
  2400 kr

  Industri/Övrig
  4200 kr

  Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, lunch och kaffe. Moms tillkommer på avgiften.


  Utställare och bidragsgivare

  Om du är du intresserad av att medverka som utställare eller bidragsgivare, vänligen kontakta Matilda Almgren, matilda.MA.Almgren@skane.se eller mobil 072 599 91 88.

Kontakt & hitta hit

 1. Kontakt

  Vid frågor kring program, anmälan eller om du är du intresserad av att medverka som utställare eller bidragsgivare, vänligen Matilda Almgren, matilda.MA.Almgren@skane.se.

  Hitta hit

  Clarion Hotell Malmö Live ligger centralt i Malmö.
  Adress: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö.

  Med tåg: Clarion Hotell Malmö Live ligger ca 400 meter från Malmö Centralstation. Du promenerar hit från stationen på ca 5 minuter.

  Med buss: Buss 2, 3, 5, 7 och 8 går till Malmö Live Konserthus. Hållplatserna heter Anna Lindhs plats eller Bagers plats.

  Med bil: P-huset Malmö Live, Gibraltargatan
  P-huset Godsmagasinet, Södra Neptunigatan
  P-huset Bagers Plats, Nordenskiöldsgatan

Utställare

 1. Kliniska Studier Sverige – samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner – finns på plats på utställningsområdet för att berätta mer om vad som är på gång. För mer information om samarbetetlänk till annan webbplats.

  Externa utställare

  World Courier, utställare 2019
  Region Skåne, utställare 2019

Bidragsgivare