Nationell konferens
om kliniska studier


 1. Lite drygt 600 personer deltog på årets nationell konferens om kliniska studier i Malmö. De lyssnade på inspirerande talare och nätverkade under konferensens två dagar.

  Årets tema var värdet av kliniska studier och exempel på frågeställningar som togs upp var:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

  Konferensen modererades av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

  Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är 2019 års regionala värd.

  Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri samt till dig som är patient. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för forskningsfrågor.

  Miljöbild för Malmö stad med Öresundsbron i fokus.

  6-7 februari, 2019
  Malmö

Program


08.00-09.00 Registrering och fika


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.00-09.05 Välkomna!


Introduktion till konferensdagarna.

Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus.

Lisa Kirsebom, moderator.

Skriv tabellbeskrivning här

09.05-09.15 Stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige

Kliniska Studier Sverige – samverkan ger utveckling.


Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Skriv tabellbeskrivning här

09.15-10.15 Kliniska studier - vilka värden och för vem?

Patienterna, hälso- och sjukvården, akademin, industrin och medborgarna; hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.

Den komplexa patienten, öppningsanförande.


Ulrika Sandén, ”komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet.

Paneldiskussion

Mats Persson, Riksdagsledamot, partistyrelseledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.
Petter Hartman, VD Medicon Valley Alliance.
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård, ledamot av styrelsen för Läkemedelsverket.

Gerd Winoy Mowitz, styrelseordförande Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne).
Kerstin Nilsson, professor i obstetrik och gynekologi, Örebro universitetet, ledamot i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Skriv tabellbeskrivning här

10.15-10.45 Fika + Utställning


Paus


10.45 - 12.15 forts. Kliniska studievilka värden och för vem?

Hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.

SBU utvärderar klinisk forskning för att ge underlag till beslut om effektiva åtgärder.

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).

Läkemedelsforskning – en självklar del av svensk sjukvård? Resultat från en nyligen avslutad undersökning

Maria Fagerquist, FoU/R&D, LIF − de forskande läkemedelsföretagen.

Kliniska studier i det akuta skedet.

Niklas Nielsen, överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet.

Hälsoekonomi för kliniska studier: Varför, när, hur och till vilken nytta?

Katarina Steen Carlsson, forskare hälsoekonomi, Lunds universitet.

12.15 - 12.30 Hur vässar Sverige arbetet inom life science?

Samtal med moderator. Hör regeringens samordnare för life science berätta.


Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret.

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning

Paus


13.30-15.00 Fördel Sverige/Norden – vad säger life science-industrin?

Vad behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. Exempel på gränsöverskridande samarbeten som öppnat möjligheter till uppdragsforskning presenteras.

Klinisk forskning i Sverige - hur tänker vi?

Elisabeth Björk, Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca.

Paneldiskussion.

Elisabeth Björk, Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca.

Eva Adås, Country Head, Global Clinical Operations Sverige, Janssen Pharmaceutical.
Ewa Lindqvist, Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences.

ReproUnion – Öresundssamarbete inom reproduktionsmedicin: ”When size matters"

Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus.

Läkemedelsutveckling för barn. Nätverket i Sverige, Norden och Europa.

Estelle Naumburg, MD PhD, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för Pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed.

Skriv tabellbeskrivning här

15.00-15.30 Fika + Utställning

Paus


15.30-17.00 Patientsamverkan i hälso- och sjukvård, forskning och utveckling

Samverkan med patienter och brukare är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Men hur skapar vi maximalt värde, och vilka är utmaningarna?

Korta presentationer och avslutande panelsamtal.

Patient and Public Involvement in Research: What, why and how?

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, National Institute for Health Research (NHS), UK. Keynote speaker.

Forskning om och med brukarmedverkan.

Susanne Iwarsson, Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”.

En innovativ modell för patientsamverkan på tre nivåer: familj, klinik och lärande nätverk.

Andreas Hager, grundare av Genia patientsupportsystem.

Partnering between patient experts & pharma industry – expectations and limitations.

Charline Coquerel, Director Patient Relations Novo Nordisk.
Pernille GrØndahl Hoppe, Producent (Film & TV), lever med typ 1-diabetes.

Utveckling av universitetssjukvården tillsammans.

David Sparv, chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård.

Thomas Larsson, kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne).

Skriv tabellbeskrivning här

18.30 Konferensmiddag (för dig som anmält dig)

18.30 Drink och mingel

19.30 Middag

 

Plats: Clarion Hotel Malmö Live, High Live 1 plan 2 (kongresslokal)08.00-08.30 Fika och utställning

Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

08.30-10.00 Kliniska studier - mer än läkemedel


Hör representanter belysa hälso- och sjukvårdens, akademins, industrins och samhällets perspektiv på varför kliniska studier behövs för att utveckla bland annat behandlingsmetoder, medicinteknik, diagnostik och e-hälsolösningar.

Tvärvetenskapligt förhållningssätt ökar värdet av kliniska studier.

Anders Persson, föreståndare och professor, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitetssjukhus.

 

Klinisk forskning i tandvården.

Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef/docent, Folktandvården Skåne AB.

Klinisk forskning utanför universitetssjukhusen.

Johan Sanmartin Berglund, professor i folkhälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.

Så kan AI hjälpa läkare och patienter uppnå en bättre vård - betydelsen av kliniska studier.

Damon Tojjar, forskande läkare, Lunds Universitets Diabetescentrum.

Digital hälsa inom diabetesvård.

Peter Adolfsson, barnöverläkare, barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka, Sahlgrenska akademin.

Skriv tabellbeskrivning här

10.00-11.00 Fika + Utställning

Paus


11.00- 12.30 Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården

Verksamhetschefer och forskare berättar om hur de lyckats integrera forskning i sin kliniska verksamhet och vilka värden det skapat.

Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården.

Peter Asplund, chef Sektionen för onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS).

Verena Sengpiel, läkare MD, Universitetslektor, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

Forskning och utveckling – en naturligt inslag i det dagliga arbetet för alla anställda.

Gunnar Kahlmeter, professor och fd verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö.

Trial Nation – Clinical Trials Denmark.

Thomas Kongstad Petersen, Vice President for Global Clinical Operations, Leo Pharma A/S, Chairman for Trial Nation.

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning

Paus


13.30-15.00 Nationell infrastruktur – ett stöd för kliniska studier

Möt forskare som med stöd av Kliniska Studier Sverige har åstadkommit klinisk forskning parallellt med ordinarie verksamhet i vården.

Korta presentationer och avslutande panelsamtal.

BRONCHIOLE- ett exempel på en pragmatisk klinisk studie.

Josefin Sundh, läkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

ACTIONNE - en klinisk studie av hepatit C behandling på sprutbyte.

Anna Ogionwo Jerkeman, läkare, Klinisk infektionsmedicin, Lunds universitet.

Klinisk prövning med MSC för behandling av typ-1 Diabetes.

Mattias Svahn, CEO och grundare NextCell Pharma.

”Prövningsenhet Barn. Infrastruktur för kliniska studier på barn och ungdomar.”

Jenny Kindblom, Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar.

Framgångsrik regional forskning - tur eller infrastruktur?

Johan Styrke, läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.

15.00-15.20 Så blir vi starka tillsammans

Samtal med moderator Lisa Kirsebom.

Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare inom medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Mikael Wiberg, professor i handkirurgi, Umeå universitet ledamot i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

15.20-15.30 Summering och avslutande ord

Samtal med moderator Lisa Kirsebom.

Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus.
Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

.
Skriv tabellbeskrivning här

15.30 Fika + Utställning

Slut på konferensen


Bildgalleri

 1. Fotograf: Lina Arvidsson

   

Talare

 1. Aleksander Giwercman

  ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Aleksander är professor i Reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, SUS Malmö. Han är en av initiativtagarna och koordinatorerna för Öresundssamarbetet – ReproUnion.

 2. Anders Persson

  Professor, Föreståndare för Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV)

  Medverkar dag 2: klockan 08.30-10.00.

  Anders är professor i medicinsk bildvetenskap, överläkare och föreståndare för Centrum för CMIV vid Linköpings universitet som han varit en av initiativtagarna till. Han är ämnesföreträdare för radiologiska vetenskaper inom röntgen och radiofysik Linköpings universitet. Anders är också gästprofessor vid Karolinska institutet, Stockholm.

 3. Andreas Hager

  Grundare av Genia patientsupportsystem

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Andreas är jurist med inriktning på skärningspunkten innovation, patientdata och organisationsutveckling med mångårig bakgrund inom kvalitetsregisterutveckling, utveckling av patientsupportsystem och framtagande av uppföljningssystem för nya terapier. Engagemanget bottnar i erfarenheten som anhörigvårdare inom cystisk fibros. Andreas har sedan 2008 samarbetat inom patientcentrerad vård och eHälsa med forskare vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet och The Dartmouth Institute i New Hampshire, USA.

 4. Anna Ogionwo Jerkeman

  Med dr, Överläkare på Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.


 5. Björn Eriksson

  Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Björn är förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård och ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Björn är hjärtspecialist och har tidigare bl a varit Regiondirektör i Jämtland Härjedalen och divisionschef på Akademiska.

 6. Charline Coquerel

  Director, Global Patient Relations, Corporate Affairs

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Charline har arbetat med patienter och patientorganisationer i mer än 15 år. Nu arbetar hon på Novo Nordisk med inriktning - patientintressen.

  Presentation i fullversion: Charline has worked with patient and patient organisations for more than 15 years. Since joining Novo Nordisk, her primary focus is to accelerate patient engagement strategies and activities across Novo Nordisk´s R&D portfolio and value chain.

 7. Chris Heister

  Ordförande i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

  Medverkar dag 1: klockan 09.05-09.15.

  Chris är även bland annat styrelseordförande för Umeå universitet. Tidigare erfarenheter inbegriper arbete som styrelseordförande i Tillväxtverket, landshövding i Västerbottens län och Stockholms län, vice ordförande i socialutskottet samt ledamot i näringsutskottet.

 8. Damon Tojjar

  Medicinsk utvecklingschef Vårdinnovation

  Medverkar dag 2: klockan 08.30-10.00.

  Damon är medicinskt utvecklingschef vid Vårdinnovation, forskande läkare vid Lunds universitet, och har lett arbetet med EASY-Diabetes. Damon har 13 års erfarenhet från forskning (LU, Stanford), klinik (primärvården och internmedicin/endokrinologi) och industri (Novo Nordisk HQ). Bland hans meriter finns över tio internationella kliniska studier och två nya läkemedel som har godkänts av FDA och EMA. Damon har drivit initiativ för digitalisering inom läkemedelsindustrin och akademin samt lett utvecklingen av en unik CE-märkt medicinteknisk produkt som med AI effektiviserar primärvårdens processer och patientflöden. Damon arbetar för att främja innovation, vetenskaplig utvärdering och ansvarsfull integration av digitala lösningar i sjukvården. Arbetet med EASY-Diabetes belönades med Vinnova/Medtech4Healths Innovation Award 2018.

 9. David Sparv

  Chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  David arbetar som chefsjuksköterska vid Skånes Universitetssjukhus med ett övergripande ansvar för patientsamverkan. Han har under många år arbetat inom kardiologin, och disputerade 2018 med avhandlingen ”Evaluating Treatment and Diagnostics in Cardiac Intervention”.

 10. Dr. Gary Hickey

  Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, National Institute for Health Research (NHS), UK. Keynote speaker

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Dr. Gary Hickey, jobbar genom INVOLVE för aktiv patientsamverkan inom NHS (National Health Services) i Storbritannien.

  Presentation i fullversion: Dr Hickey has three decades of experience working in research and project management, including health care research and patient and public involvement. He is responsible for the national leadership areas of co-production and the development of an international network for patient and public involvement in health research at INVOLVE, UK.

 11. Elisabeth Björk

  Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Elisabeth är global forskningschef på AstraZeneca och ansvarig för utvecklingen av läkemedel inom hjärta, njure, diabetes och metabolism (inkluderat kliniska studier i över 40 länder med för närvarande fler 60,000 patienter). Hon är specialist i endokrinologi och docent i invärtesmedicin. Elisabeth arbetade 15 år vid Akademiska sjukhuset i Uppsala innan hon började på AstraZeneca. Hon brinner för samarbeten över gränserna.

 12. Estelle Naumburg

  MD Phd, universitetslektor/överläkare vid institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Estelle är barnläkare, docent och lektor i pediatrik vid Umeå Universitet och Östersunds barnklinik. Hon arbetar på Karolinska Institutet som svensk representant för det Europeiska konsortiet Conect4children och är initiativtagarna till det svenska nätverket SwedMedPed

 13. Eva Adås

  Country Head, Global Clinical Operations Sverige, Janssen Pharmaceutical

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Eva har arbetat med kliniska studier i över 20 år i olika roller såsom monitor, prövningsledare, projektledare, kvalitetsroller och linjechef, de senaste åren har hon varit ansvarig för kliniska studier både i Sverige och Norden. Från 1 Juni 2018 ärEva ansvarig för Janssen-Cilag AB kliniska studier.

   

 14. Ewa Lindqvist

  Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Ewa är nordenchef för clinical operations på PRA Health Sciences med mångårig erfarenhet från olika roller i branschen.

 15. Gerd Winoy Mowitz

  Styrelseledamot, Magtarmförbundet

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15 .

  Gerd har arbetat inom barnomsorgen som förskollärare och specialpedagog. Sedan hon fick sin mag- och tarmdiagnos 2004 har hon varit aktiv i mag- och tarmföreningen i Skåne och senare även i förbundet.

 16. Gunnar Kahlmeter

  Professor och fd verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi för regionerna Kronoberg och Blekinge

  Medverkar dag 2: klockan 11.00- 12.30.

  Gunnar är chef för det Svenska och Internationella referenslaboratoriet för resistensbestämning i Växjö. Han har även varit verksamhetschef vid kliniskt mikrobiologiskt laboratorium i Växjö, president för European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) och ordförande för European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

 17. Jan-Ingvar Jönsson

  Huvudsekreterare inom medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier, Vetenskapsrådet

  Medverkar dag 2: klockan 15.00-15.20 .

  Jan-Ingvar Jönsson är sedan 2016 Vetenskapsrådets huvudsekreterare för områdena medicin och hälsa, klinisk behandlingsforskning och kliniska studier. Han delar sin tid mellan tjänsten på Vetenskapsrådet och sin tjänst som professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin på Linköpings universitet.

 18. Jenni Nordborg

  Nationell samordnare och ansvarig för life science-kontoret på Regeringskansliet. Direktör och avdelningschef för Hälsa på Vinnova.

  Medverkar dag 1: klockan 12.15 - 12.30.

  Jenni är nationell samordnare och ansvarig för life science-kontoret på Regeringskansliet. Life science kontoret är en samordningsfunktion mellan Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Socialdepartementet. Jenni är också direktör och avdelningschef för Hälsa på Vinnova.

 19. Jenny Kindblom

  Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Jenny Kindblom är docent och överläkare i klinisk farmakologi med inriktning mot barn och ungdomar. Hon är medicinskt ansvarig vid Prövningsenhet Barn (Pediatric Clinical Research Center) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 20. Johan Sanmartin Berglund

  Professor i hälsovetenskap

  Medverkar dag 2: klockan 08.30-10.00.

  Johan är överläkare i Region Blekinge och professor i Hälsovetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola ett ämnesområde som innefattar medicin, folkhälsovetenskap och Tillämpad Hälsoteknik. Han har i snart 20 år lett en enhet för klinisk forskning i Karlskrona.

 21. Johan Styrke

  Läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Johan är specialistläkare i Urologi vid Sundsvalls sjukhus samt anknuten forskare vid Enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet. Han driver kliniska läkemedelsprövningar på antibiotika och forskar om diagnostik av blåscancer samt patientupplevelse av behandling av prostatahyperplaci.

 22. Josefin Sundh

  Läkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Josefin är överläkare på Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon är klinisk forskare med huvudfokus på Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

 23. Katarina Steen Carlsson

  Forskare - hälsoekonomi, Lunds universitet.

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Katarina är docent i hälsoekonomi, forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Hon är hälsoekonom vid HTA Skåne, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Katarina har mer än 20 års erfarenhet av registerforskning, bland annat inom långsiktiga konsekvenser av sjukdom och utvärdering av interventioner.

 24. Kerstin Nilsson

  Ledamot i Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet, professor i obstetrik och gynekologi, Örebro universitetet. 

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-15.15.

  Kerstin är professor i kirurgi med inriktning mot obstetrik och gynekologi vid Örebro universitet. Hon är även ledamot i Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet, nämndordförande för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och ledamot i Svensk förening för obstetrik och gynekologis vetenskapliga nämnd.

 25. Lisa Kirsebom

  Frilansande vetenskapsjournalist och moderator.

  Moderator på konferensen.

  Lisa Kirsebom är frilansande vetenskapsjournalist och moderator. Hon skriver bland annat för Wallenbergstiftelserna och LIFe-time.se, och leder möten och debatter om alltifrån spallationskällor och partikelfysik till bostadsbrist, cancerforskning och industriutveckling.

 26. Maria Fagerquist

  Läkemedelsindustriföreningen (LIF) med ansvar för forskningsfrågor

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Maria är ansvarig för forskningsfrågor på Läkemedelsindustriföreningen (LIF) och sitter i den kapaciteten i Styrgruppen för Biobank Sverige samt Genomic Medicine Sweden. Maria har en Medicine Magisterexamen och en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare arbetat på läkemedelsföretagen Pfizer och Novartis och på den statliga myndigheten Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV).

 27. Mathias Svahn

  CEO och grundare NextCell Pharma

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  MAthias är VD, Ph.D. och medgrundare, bakgrund som forskningschef vid KI och medicinsk terapiområdeschef på Roche.

 28. Mats Persson

  Riksdagsledamot, partistyrelseledamot och ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Mats är riksdagsledamot från Lund och är ekonomisk-politisk talesperson och Liberalernas representant i pensionsgruppen. Mats Persson är även doktor i ekonomisk historia vid Lunds Universitet, och var regionråd i Skåne 2009-2014.

 29. Niklas Nielsen

  Överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet.

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Niklas är docent i anestesi och intensivvård vid Lunds universitet och Helsingborgs lasarett. Han har drivit internationella randomiserade hjärtstopps-studier sedan 2010.

 30. Pernille Grøndahl Hoppe

  Producer (Film & TV), Living with Type 1 Diabetes

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Pernille är film- och tv producent. Hon lever med typ 1-diabetes sedan 1973.

  Presentation i fullversion: Pernille is a producer (Film & TV), and she is living with Type 1 Diabetes since 1973 (45 years). She is as a Novo Nordisk DEEP 3 member (Disease Experience Expert Panels, Novo Nordisk), member of the Danish Diabetes Association and an Insulin pen-user.

 31. Peter Adolfsson

  Barnöverläkare, Barn- och Ungdomsmottagningen i Kungsbacka

  Medverkar dag 2: klockan 08.30-10.00.

  Peter är specialist inom pediatrik och idrottsmedicin. Han är en av grundarna av Diasend Inc och har varit styrelsemedlem i bolaget. Peter är även medlem av ISPAD Advisory council – international Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.


 32. Peter Asplund

  Tf. Verksamhetschef, Sektionschef, Sektionen för Onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten (KFUE)

  Medverkar dag 2: klockan 11.00-12.30.

  Peter är tf. verksamhetschef för området Blod och Tumörsjukdomar vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala tillika sektionschef för sektionen för Onkologi och den kliniska forsknings och utvecklingsenheten (KFUE). Peter har ett förflutet inom läkemedelsindustrin där han arbetat företrädesvis med klinisk forskning och utveckling både på nationell och global nivå. Peter kom till Akademiska 2016 och då från en roll som VD för CRO-företaget Quintiles AB. Peter är en av medgrundarna till och har ett aktuellt uppdrag som styrelseordförande i ASCRO, bransch och intresseorganisationen för CRO-företag aktiva i Sverige.

 33. Petter Hartmann

  VD Medicon Valley Alliance

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Peter är VD för svensk-danska Medicon Valley Alliance. Han är utbildad vid Lunds universitet och har bland annat en bakgrund i Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) där han arbetat för att stödja nordiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Han är även medlem i ett antal styrelser och rådgivningsfunktioner på regional och Europeisk nivå.

 34. Susanna Axelsson

  Generaldirektör, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Generaldirektör SBU, legitimerad tandläkare och docent.

  Bildfotograf: S. Kronholm

 35. Susanne Iwarsson

  Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Susanne är professor i gerontologi, medicinska fakulteten, Lunds universitet, och leg. arbetsterapeut med mångårig klinisk erfarenhet från primärvårdsverksamheter. Hon är koordinator för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet och för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

  Bildfotograf: Kennet Ruona

 36. Thomas Kongstad Petersen

  VP, Global Clinical Operations, LEO Pharma. Chairman Trial Nation

  Medverkar dag 2: klockan 11.00- 12.30.

  Thomas är ordförande för Trial Nation och Vice President för Global Clinical Operations, LEO Pharma.

  Presentation i fullversion: Thomas is Chairman for Trial Nation and Vice President for Global Clinical Operations, LEO Pharma. Thomas was member in the Danish Governmental Life Science Growth Team which provided input for the Danish Government’s Life Science Growth Plan. He is aslo chairman of the Life Science Committee in Healthcare DENMARK and Board Member in The Danish Association of the Pharmaceutical Industry.

 37. Thomas Larsson

  Kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Håkan är verksamhetschef på HSO Skåne som är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes funktionshinderorganisationer.

 38. Ulf Malmqvist

  Nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus

  Medverkar dag 1: klockan 09.00-09.05.

 39. Ulrika Sandén

  ”Komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Som doktorand på designvetenskaper utvecklar Ulrika sin egen grundade teori om Nuets förnöjsamhet (som vann sociologförbundets pris för bästa artikel 2015) för att förbättra den psykosociala cancervården. Hon fokuserar på samskapande, kunskap, komplexitet, lek och humor i såväl forskning som överlevnad.

  Bildfotograf: Mimi Taylor

 40. Verena Sengpiel

  Specialistläkare i obstetrik och gynekologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, styrelsemedlem i Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS)

  Medverkar dag 2: klockan 11.00- 12.30.

  Verena är vårdenhetsöverläkare för Specialist Mödravården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och docent och lektor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs Universitet. Hon sitter i styrgruppen för Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS) och i styrgruppen för svenska graviditetsregistret.

image close cross