Nationell konferens
om kliniska studier


 1. "Värdet av kliniska studier" är årets tema på Nationell konferens om kliniska studier som arrangeras den 6-7 februari 2019 i Malmö. Möt inspirerande talare och nätverka.

  Lyssna på presentationer och delta i diskussioner. Exempel på frågeställningar:

  • Vilka värden skapar kliniska studier och för vem?
  • Hur skapar vi rätt förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården?
  • Hur får vi fler uppdragsstudier förlagda i Sverige?
  • Hur tar vi tillvara på patienternas kunskaper i forskning och innovation?
  • Hur vässar Sverige arbetet inom Life Science?

  Konferensen modereras av vetenskapsjournalisten Lisa Kirsebom.

  Kliniska Studier Sverige – Forum Söder är 2019 års regionala värd. Varmt välkommen till Malmö i februari!

  Nationell konferens om kliniska studier är en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkande. Konferensen vänder sig till dig som arbetar med kliniska studier inom hälso- och sjukvård, tandvård, akademi och industri samt till dig som är patient. Konferensen vänder sig också till dig som är chef, tjänsteperson eller politiker med ansvar för forskningsfrågor.

  Miljöbild för Malmö stad med Öresundsbron i fokus.

  6-7 februari, 2019
  Clarion Hotel Malmö Live
  Onsdag 08.30–17.00
  Torsdag 08.30–15.30

  Anmälan är öppen, stänger den 25/1!

  Webbplatsen uppdateras löpande med information.

Talare

 1. Alexander Giwercman

  ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Alexander är professor i Reproduktionsmedicin vid Lunds Universitet och överläkare vid Reproduktionsmedicinskt Centrum, SUS Malmö. Han är en av initiativtagarna och koordinatorerna för Öresundssamarbetet – ReproUnion.

 2. Anna Ogionwo Jerkeman

  Med dr, Överläkare på Infektionskliniken, Skånes Universitetssjukhus

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.


 3. Björn Eriksson

  Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Björn är förvaltningschef vid Skånes universitetssjukvård och ledamot av Läkemedelsverkets styrelse. Björn är hjärtspecialist och har tidigare bl a varit Regiondirektör i Jämtland Härjedalen och divisionschef på Akademiska.

 4. David Sparv

  Chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

 5. Elisabeth Björk

  Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Elisabeth är global forskningschef på AstraZeneca och ansvarig för utvecklingen av läkemedel inom hjärta, njure, diabetes och metabolism (inkluderat kliniska studier i över 40 länder med för närvarande fler 60,000 patienter). Hon är specialist i endokrinologi och docent i invärtesmedicin. Elisabeth arbetade 15 år vid Akademiska sjukhuset i Uppsala innan hon började på AstraZeneca. Hon brinner för samarbeten över gränserna.

 6. Estelle Naumburg

  MD Phd, universitetslektor/överläkare vid institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Estelle är barnläkare, docent och lektor i pediatrik vid Umeå Universitet och Östersunds barnklinik. Hon arbetar på Karolinska Institutet som svensk representant för det Europeiska konsortiet Conect4children och är initiativtagarna till det svenska nätverket SwedMedPed

 7. Eva Adås

  Country Head, Global Clinical Operations Sverige, Janssen Pharmaceutical

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Eva har arbetat med kliniska studier i över 20 år i olika roller såsom monitor, prövningsledare, projektledare, kvalitetsroller och linjechef, de senaste åren har hon varit ansvarig för kliniska studier både i Sverige och Norden. Från 1 Juni 2018 ärEva ansvarig för Janssen-Cilag AB kliniska studier.

   

 8. Ewa Lindqvist

  Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences

  Medverkar dag 1: klockan 13.30-15.00.

  Ewa är nordenchef för clinical operations på PRA Health Sciences med mångårig erfarenhet från olika roller i branschen.

 9. Gerd Winoy Mowitz

  Styrelseledamot, Magtarmförbundet

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15 .

  Gerd har arbetat inom barnomsorgen som förskollärare och specialpedagog. Sedan hon fick sin mag- och tarmdiagnos 2004 har hon varit aktiv i mag- och tarmföreningen i Skåne och senare även i förbundet.

 10. Gunnar Kahlmeter

  Professor och fd verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö

  Medverkar dag 2: klockan 11.00- 12.30.

  Gunnar är chef för det Svenska och Internationella referenslaboratoriet för resistensbestämning i Växjö. Han har även varit verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö, president för European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) och ordförande för European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).

 11. Jenny Kindblom

  Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Jenny är docent och överläkare i klinisk farmakologi med inriktning mot barn och ungdomar och är medicinskt ansvarig vid Prövningsenhet Barn (Pediatric Clinical Research Center) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 12. Johan Styrke

  Läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Johan är specialistläkare i Urologi vid Sundsvalls sjukhus samt anknuten forskare vid Enheten för urologi och andrologi, Umeå universitet. Han driver kliniska läkemedelsprövningar på antibiotika och forskar om diagnostik av blåscancer samt patientupplevelse av behandling av prostatahyperplaci.

 13. Josefin Sundh

  Läkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  Josefin är överläkare på Lungsektionen, Hjärt-lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro och docent på Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet. Hon är klinisk forskare med huvudfokus på Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom.

 14. Katarina Steen Carlsson

  Forskare - hälsoekonomi, Lunds universitet.

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Katarina är docent i hälsoekonomi, forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet. Hon är hälsoekonom vid HTA Skåne, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Katarina har mer än 20 års erfarenhet av registerforskning, bland annat inom långsiktiga konsekvenser av sjukdom och utvärdering av interventioner.

 15. Mathias Svahn

  CEO och grundare NextCell Pharma

  Medverkar dag 2: klockan 13.30-15.00.

  MAthias är VD, Ph.D. och medgrundare, bakgrund som forskningschef vid KI och medicinsk terapiområdeschef på Roche.

 16. Niklas Nielsen

  Överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet.

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Niklas är docent i anestesi och intensivvård vid Lunds universitet och Helsingborgs lasarett. Han har drivit internationella randomiserade hjärtstopps-studier sedan 2010.

 17. Peter Adolfsson

  Barnöverläkare, Barn- och Ungdomsmottagningen i Kungsbacka

  Medverkar dag 2: klockan 08.30-10.00.

  Peter är specialist inom pediatrik och idrottsmedicin. Han är en av grundarna av Diasend Inc och har varit styrelsemedlem i bolaget. Peter är även medlem av ISPAD Advisory council – international Society for Pediatric and Adolescent Diabetes.


 18. Petter Hartmann

  VD Medicon Valley Alliance

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Peter är VD för svensk-danska Medicon Valley Alliance. Han är utbildad vid Lunds universitet och har bland annat en bakgrund i Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) där han arbetat för att stödja nordiska forsknings- och utvecklingsprojekt. Han är även medlem i ett antal styrelser och rådgivningsfunktioner på regional och Europeisk nivå.

 19. Susanna Axelsson

  Generaldirektör, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

  Medverkar dag 1: klockan 10.45 - 12.15.

  Generaldirektör SBU, legitimerad tandläkare och docent.

  Bildfotograf: S. Kronholm

 20. Susanne Iwarsson

  Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Susanne är professor i gerontologi, medicinska fakulteten, Lunds universitet, och leg. arbetsterapeut med mångårig klinisk erfarenhet från primärvårdsverksamheter. Hon är koordinator för Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet och för den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH).

 21. Thomas Larsson

  Kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne)

  Medverkar dag 1: klockan 15.30-17.00.

  Håkan är verksamhetschef på HSO Skåne som är en samarbetsorganisation för huvuddelen av Skånes funktionshinderorganisationer.

 22. Ulrika Sandén

  ”Komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet

  Medverkar dag 1: klockan 09.15-10.15.

  Som doktorand på designvetenskaper utvecklar Ulrika sin egen grundade teori om Nuets förnöjsamhet (som vann sociologförbundets pris för bästa artikel 2015) för att förbättra den psykosociala cancervården. Hon fokuserar på samskapande, kunskap, komplexitet, lek och humor i såväl forskning som överlevnad.

 23. Verena Sengpiel

  Läkare MD, Universitetslektor, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.

  Medverkar dag 2: klockan 11.00- 12.30.

  Verena är vårdenhetsöverläkare för Specialist Mödravården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och docent och lektor i obstetrik och gynekologi vid Göteborgs Universitet. Hon sitter i styrgruppen för Svenskt nätverk för nationella kliniska studier inom Ob/Gyn (SNAKS) och i styrgruppen för svenska graviditetsregistret.

image close cross

Program


08.00-09.00 Registrering och fika


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.00-09.15 Välkomna!


Introduktion till konferensdagarna och till Vetenskapsrådets uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige, samt beskrivning av samarbetet Kliniska Studier Sverige.

Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus.
Chris Heister,
ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Skriv tabellbeskrivning här

09.15-10.15 Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Patienterna, hälso- och sjukvården, akademin, industrin och medborgarna; hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.


Den komplexa patienten, öppningsanförande.


Ulrika Sandén, ”komplex patient”, doktorand vid Innovationsteknik, Lunds universitet.

Paneldiskussion

Representant, nationellt politiskt perspektiv.
Petter Hartman, VD Medicon Valley Alliance.
Björn Eriksson, förvaltningschef Skånes universitetssjukvård, ledamot av styrelsen för Läkemedelsverket.

Gerd Winoy Mowitz, styrelseordförande Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne).
Kerstin Nilsson, professor i obstetrik och gynekologi, Örebro universitetet, ledamot av Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

Skriv tabellbeskrivning här

10.15-10.45 Fika + Utställning


Paus


10.45 - 12.15 forts. Kliniska studier - vilka värden och för vem?


Hör representanter för olika delar av samhället berätta och diskutera vilka värden de ser i kliniska studier.

Susanna Axelsson, generaldirektör Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU).
Maria Fagerquist, FoU/R&D, LIF − de forskande läkemedelsföretagen.
Niklas Nielsen, överläkare Helsingborgs lasarett, Lunds universitet.

Katarina Steen Carlsson, forskare hälsoekonomi, Lunds universitet.

12.15 - 12.30 Hur vässar Sverige arbetet inom life science?


Hör regeringens samordnare för life science berätta.


Jenni Nordborg, regeringens samordnare för life science och ansvarig för life science-kontoret.

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Fördel Sverige/Norden – vad säger life science-industrin?


Vad behöver hälso- och sjukvården kunna erbjuda för att bli attraktiv för kliniska uppdragsstudier? Representanter för life science-industrin berättar om globala perspektiv och utmaningar i att få studier förlagda till Norden. Exempel på gränsöverskridande samarbeten som öppnat möjligheter till uppdragsforskning presenteras.

 

 

Paneldiskussion

Elisabeth Björk, Vice President, Global Medicines Development, Unit Head CVMD, AstraZeneca.

Eva Adås, Country Head, Global Clinical Operations Sverige, Janssen Pharmaceutical.
Ewa Lindqvist, Manager Clinical Operations Scandinavia, PRA Health Sciences.

Goda exempel på gränsöverskridande samarbeten.

Aleksander Giwercman, ReproUnion, överläkare, professor i andrologi, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes universitetssjukhus.

Estelle Naumburg, MD PhD, universitetslektor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för Pediatrik, Umeå universitet, SwedPedMed.

Skriv tabellbeskrivning här

15.00-15.30 Fika + Utställning


Paus


15.30-17.00 Patientsamverkan i hälso- och sjukvård, forskning och utveckling


Samverkan med patienter och brukare är en hörnsten i modern hälso- och sjukvård, forskning och utveckling. Men hur skapar vi maximalt värde, och vilka är utmaningarna? Korta presentationer och panelsamtal.

Dr. Gary Hickey, Senior Public Involvement Manager, INVOLVE, National Institute for Health Research (NHS), UK. Keynote speaker.

Susanne Iwarsson, Professor Gerontologi och chef för forskargruppen ”Aktivt åldrande och hälsa”.

Andreas Hager, grundare av Genia patientsupportsystem.

Charline Coquerel, Director Patient Relations Novo Nordisk.

Cajsa Lindberg, ordförande Svenska Diabetesförbundet.

David Sparv, chefsjuksköterska, Avdelning strategisk omvårdnadsutveckling, Skånes universitetssjukvård.

Thomas Larsson, kanslichef, Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Skåne (HSO Skåne).

Skriv tabellbeskrivning här

18.30 Konferensmiddag (för dig som anmält dig)


18.30 Drink och mingel

19.30 Middag

 

Plats: Clarion Hotel Malmö Live, High Live 1 plan 2 (kongresslokal)08.00-08.30 Fika och utställning


Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

08.30-10.00 Kliniska studier - mer än läkemedel


Hör representanter belysa hälso- och sjukvårdens, akademins, industrins och samhällets perspektiv på varför kliniska studier behövs för att utveckla bland annat behandlingsmetoder, medicinteknik, diagnostik och e-hälsolösningar.

Anders Persson, föreståndare och professor, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, Linköpings universitetssjukhus.

Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef/docent, Folktandvården Skåne AB.

Johan Sanmartin Berglund, professor i folkhälsovetenskap, Blekinge Tekniska Högskola.
Damon Tojjar, forskande läkare, Lunds Universitets Diabetescentrum.

Peter Adolfsson, barnöverläkare, barn- och ungdomsmottagningen i Kungsbacka, Sahlgrenska akademin.


Skriv tabellbeskrivning här

10.00-11.00 Fika + Utställning


Paus


11.00- 12.30 Så skapas förutsättningar för kliniska studier i hälso- och sjukvården


Verksamhetschefer och forskare berättar om hur de lyckats integrera forskning i sin kliniska verksamhet och vilka värden det skapat.

Peter Asplund, chef Sektionen för onkologi och Kliniska forsknings- och utvecklingsenheten, biträdande verksamhetschef Blod och Tumörsjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Verena Sengpiel, läkare MD, Universitetslektor, Avdelningen för obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin.
Gunnar Kahlmeter, professor och fd verksamhetschef vid kliniskt mikro-biologiskt laboratorium i Växjö.

Thomas Kongstad Petersen, Vice President for Global Clinical Operations, Leo Pharma A/S, Chairman for Trial Nation.

Skriv tabellbeskrivning här

12.30-13.30 Lunch + Utställning


Paus


13.30-15.00 Nationell infrastruktur – ett stöd för kliniska studier


Möt forskare som med stöd av Kliniska Studier Sverige har åstadkommit klinisk forskning parallellt med ordinarie verksamhet i vården.
Korta presentationer och panelsamtal.

Josefin Sundh, läkare, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.
Anna Ogionwo Jerkeman, läkare, Klinisk infektionsmedicin, Lunds universitet.
Mattias Svahn, CEO och grundare NextCell Pharma.
Jenny Kindblom, Docent Göteborgs universitet, specialist klinisk farmakologi Sahlgrenska universitetssjukhuset (PCRC) Prövningsenhet för barn och ungdomar.

Johan Styrke, läkare, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet.

 

15.00-15.20 Så blir vi starka tillsammans


Mer information kommer.

 

.

15.20-15.30 Summering och avslutande ord


Avslutning.

Lisa Kirsebom, moderator.
Ulf Malmqvist, nodföreståndare, verksamhetschef Kliniska Studier Sverige – Forum Söder, Skånes universitetssjukhus.
Chris Heister, ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet.

.
Skriv tabellbeskrivning här

15.30 Fika


Slut på konferensen


Praktisk info

 1. Anmälan

  Anmäl dig till konferensenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Datum

  Onsdag den 6 februari 2019
  Torsdag den 7 februari 2019

  Konferensmiddag - onsdag kväll (begränsat antal platser)

  Pris

  Tidig anmälan (till och med 9 november)
  Akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet, patient- och brukarorganisationer och politiker
  1900 kr

  Industri/Övrig
  3700 kr

  Sen anmälan (från och med 10 november)
  Akademi, hälso- och sjukvård, tandvård, myndighet, patient- och brukarorganisationer och politiker
  2400 kr

  Industri/Övrig
  4200 kr

  Deltagaravgiften inkluderar tillträde till konferensen, lunch och kaffe. Moms tillkommer på avgiften.


  Utställare och bidragsgivare

  Om du är du intresserad av att medverka som utställare eller bidragsgivare, vänligen kontakta Matilda Almgren, matilda.MA.Almgren@skane.se eller mobil 072 599 91 88.

Kontakt & hitta hit

 1. Kontakt

  Vid frågor kring program, anmälan eller om du är du intresserad av att medverka som utställare eller bidragsgivare, vänligen kontakta Matilda Almgren, matilda.MA.Almgren@skane.se.

  Hitta hit

  Clarion Hotel Malmö Live ligger centralt i Malmö.
  Adress: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö.

  Med tåg: Clarion Hotel Malmö Live ligger ca 400 meter från Malmö Centralstation. Du promenerar hit från stationen på ca 5 minuter.

  Med buss: Buss 2, 3, 5, 7 och 8 går till Malmö Live Konserthus. Hållplatserna heter Anna Lindhs plats eller Bagers plats.

  Med bil: P-huset Malmö Live, Gibraltargatan
  P-huset Godsmagasinet, Södra Neptunigatan
  P-huset Bagers Plats, Nordenskiöldsgatan

Utställare

 1. Kliniska Studier Sverige – samarbetet mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner – finns på plats på utställningsområdet för att berätta mer om vad som är på gång. För mer information om samarbetetlänk till annan webbplats.

  Externa utställare

  World Courier, utställare 2019
  Carmona, utställare 2019
  itacih

Bidragsgivare

 1. Region Kronoberg, bidragsgivare 2019