Stockholm 2017


 1. Den 7-8 september anordnades ”Nationell konferens om kliniska studier” i Stockholm med noden Karolinska Trial Alliance som årets regionala värd. Inför årets konferens var intresset extra stort, drygt 670 besökare med representanter från akademi, hälso-och sjukvård samt industri deltog. 

  Temat på konferensen var ”Framtidens kliniska studier” med fokus på fem olika perspektiv, alla med utgångspunkt i framtiden. De två dagarna gav inblick i framtidens möjligheter och utmaningar genom inspirerande presentationer från talare som arbetar med kliniska studier och relaterade områden. På scenen presenterades framtidens kliniska forskningsteam, framtidens forskningspatient, framtidens forskningsmetoder, framtidens terapiområden och framtidens verktyg.

image close cross
image-in-modal

Program


08.00-09.00 Registrering


Kaffe, te, mackor och frukt serveras. Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

09.00-10.15 Inledning


Välkomna till årets konferens – Framtidens kliniska studier

Maria Englund, Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance och nodföreståndare region Stockholm/Gotland

Jan-Inge Henter, FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i pediatrik

Jan Andersson, Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting

Öppningsanförande 1

Karin Röding, Statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

Öppningsanförande 2

Håkan Billig, Ordförande Kommittén för kliniska studier, Vetenskapsrådet

Skriv tabellbeskrivning här

10.15-10.45 Kaffepaus


Kaffepaus - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

10.45-11.45 Perspektiv 1 - Framtidens kliniska forskningsteam


Stark klinisk forskning i framtiden - en vision eller illusion?

Marie Kalm, Gruppledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin

Marie Kalms presentation »PDF (pdf, 368.3 kB)

Framtidens kliniska forskare - Utmaningar, möjligheter och incitament

Anna Martling, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet, Överläkare och kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

Anna Martlings presentation »PDF (pdf, 236.6 kB)

Framtidens forskningssjuksköterska

Heléne Sjöö & Jennie Karlsson, Forskningssjuksköterskenätverket, Stockholm- Gotland

Heléne Sjöö och Jennie Karlssons presentation »PDF (pdf, 1.2 MB)

Gemensam avslutande diskussion


 

Skriv tabellbeskrivning här

11.45-12.45 Lunch


Lunch - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

12.45-14.50 Perspektiv 2 - Framtidens forskningsmetoder


Läkemedelsverket och medicinisk etik om 20 år

Gunilla Andrew-Nielsen, Enhetschef kliniska prövningar Läkemedelsverket

Gunilla Andrew-Nielsens presentation »PDF (pdf, 644.7 kB)

Framtidens cancerstudier kombinerar biomarkörer med en innovativ studiedesign

Henrik Grönberg, Professor, Karolinska Institutet, Överläkare, Sektionschef onkologi, Capio S:t Görans Sjukhus

Henrk Grönbergs presentation »PDF (pdf, 450.2 kB)

Smarta studiedesigner med nya metoder

Ulrika Simonsson, Professor i farmakokinetik, Uppsala Universitet, Delägare och rådgivare, Pharmetheus

Ulrika Simonssons presentation »PDF (pdf, 236.5 kB)

Remote Research Methodologies - Opportunities, Considerations and Results

Kai Langel, Co-Founder & Director, Patient and Technology Solutions

Kai Langels presentation »PDF (pdf, 2.7 MB)

Framtidens kliniska forskning – är big data right data?

Johan Askling, Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

Johan Asklings presentation »PDF (pdf, 701.8 kB)

 

Skriv tabellbeskrivning här

14.50-15.20 Kaffepaus


Kaffepaus - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

15.20-17.00 Perspektiv 3 - Framtidens forskningspatienter


Att inkludera patientens preferenser i kliniska studier - The IMI-PREFER Project

Mats G Hansson, Professor i biomedicinsk etik, Uppsala Universitet

Mats G Hanssons presentation »PDF (pdf, 506 kB)

How do we get parents and parent representations involved in research? A Parent perspective

Silke Mader, Co-Founder and Chairwoman of European Foundation for the Care of Newborn Infants

Silke Maders presentation »PDF (pdf, 1.3 MB)

Att mäta hälsoutfall med kliniska studier

Boubou Hallberg, Patientområdeschef, Överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, patientområde Sjuka nyfödda barn

Ett samtal om patientinvolvering och synen på kliniska studier bortom år 2030

Barbro Sjölander, Ordförande nätverket mot gynekologisk cancer

Karl Rombo, Ordförande i prematurförbundet

Eskil Degsell, Ordförande i hjärntumörföreningen

Patientorganisationernas presentation »PDF (pdf, 155 kB)

 

Skriv tabellbeskrivning här

19.00 Middag på Nalen

08.00-08.30 Registrering


Kaffe, te, mackor och frukt serveras. Utställningen öppnar.


Skriv tabellbeskrivning här

08.30-09.45


Kliniska Studier Sverige nu, då och i framtiden

Representanter från enheten för kliniska studier och noderna

National Institute for Health Research using networks to improve delivery in the English National Health Service

Jonathan Sheffield, Chief Executive Dr, NIHR Clinical Research Network (CRN)

Skriv tabellbeskrivning här

09.45-10.15 Kaffepaus


Kaffepaus - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

10.15-12.05 Perspektiv 4 - Framtidens terapiområden


Sponsorers syn på framtidens studier

Anders Persson, Senior Director, Head of Clinical Operation Enablement, AstraZeneca

Anna Gran, New Ventures Lead, Nordics, Johnson & Johnson Innovation

Anders Persson och Anna Grans presentation »PDF (pdf, 490.3 kB)

Gemensam diskussion


Klimat och Hälsa: Nya risker och behov

Elisabet Lindgren, Docent, leg. Läk. Stockholm Resilience Centre, Stockholm universitet

Elisabet Lindgrens presentation »PDF (pdf, 631.5 kB)

Ny cellterapi mot cancer baserat på naturliga mördarceller

Karl-Johan Malmberg, Professor vid Universitetet i Oslo, Gästprofessor vid Karolinska Institutet

Karl-Johan Malmbergs presentation »PDF (pdf, 8.8 MB)

Genomics Medicine Sweden: integrering av precisionsmedicin i svensk sjukvård

Richard Rosenquist Brandell, Professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet

Richard Rosenquist Brandells presentation »PDF (pdf, 638.4 kB)

Bioelektronisk Medicin: Ny teknologi för att behandla inflammation

Peder Olofsson, Senior forskare, Karolinska Institutet, Associate Investigator, The Feinstein Institute for Medical Research, New York

 

Skriv tabellbeskrivning här

12.05-13.00 Lunch


Lunch - utställning och nätverkande plan 2 och 3


Skriv tabellbeskrivning här

13.00-15.00 Perspektiv 5 - Framtidens verktyg


Hologram - hjälp i biobanksarbetet?

Jenny Åkerblom, Avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

Jenny Åkerbloms presentation »PDF (pdf, 1.3 MB)

AI - ett av framtidens verktyg?

Max Gordon, Biträdande överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB

Max Gordons presentation »PDF (pdf, 768.3 kB)

Hur kan Drönare, Mobiltelefoner och Hjärtlungmaskin rädda liv vid hjärtstopp? - stora prospektiva randomiserade studier i utmanande klinisk miljö

Jacob Hollenberg, Biträdande överläkare, Docent Södersjukhuset, Verksamhetschef Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet

Jacob Hollenberg presentation »PDF (pdf, 2 MB)

E-verktyg i praktiken – Exempel från 1177 Vårdguiden och psykiatrin

Cecilia Svanborg, Överläkare, Medicine doktor, Leg psykoterapeut, Medicinskt ledningsansvarig Internetpsykiatri.se

Cecilia Svanborgs presentation »PDF (pdf, 582.5 kB)

Christian Rück, Överläkare OCD programmet samt lektor Karolinska Institutet

Christian Rücks presentation »PDF (pdf, 437.7 kB)

Lisa Adolphsson, Projektledare Marknad & Kommunikation, Invånartjänster 1177 Vårdguiden

Lisa Adolphssons presentation »PDF (pdf, 519.5 kB)

Apple research kit

Petter Wolff, ansvarig för Chorus Göteborgskontoret

Petter Wolffs presentation »PDF (pdf, 871.3 kB)

Skriv tabellbeskrivning här

15.00 Avslutning


Avslutning och överlämning - regionala noderna från årets värd till nästa


Bildgalleri

 1. Foto: Daniel Prembäck

image close cross
image-in-modal

Talare

 1. Heidi Avellan

  Moderator

 2. Anders Persson

  Senior Director, Head of Clinical peration Enablement, AstraZeneca

  Anders, who has a science background with a PhD in Biochemistry, is currently leading Clinical Operations Enablement for AstraZeneca. This part of the organization is managing all processes and technologies in support of the clinical trials in AstraZeneca’s late stage portfolio. He has about 20 years of experience of global drug development across all phases of the value-chain through both project leadership and line management roles. In addition, he has also spent many years working with portfolio and capacity management gaining significant experience of the management of the R&D business.

 3. Anna Gran

  New Ventures Lead, Nordics, Johnson & Johnson Innovation

  Anna Gran, who has a M.Sc. and PhD in Biochemistry and an MBA in Business Administration, works on identifying exciting, transformational early-stage innovation in the Nordics, and forming collaborations between entrepreneurs and Johnson & Johnson’s global healthcare businesses. Johnson & Johnson Innovation provides scientists, entrepreneurs and emerging companies one-stop access to science and technology experts who can facilitate collaborations across the pharmaceutical, medical device and diagnostics and consumer companies of Johnson & Johnson.

 4. Anna Martling

  Professor i kirurgi vid Karolinska Institutet, överläkare och kolorektalkirurg på Gastrocentrum, Karolinska Universitetssjukhuset

  Anna Martling har sedan 2008 varit forskningsgruppledare och ansvarig för forskningen inom kolorektal kirurgi med särskilt fokus på kliniska- och epidemiologiska studier på kolorektal cancer. Ett särskilt intresse har varit strålbehandling, tidpunkt för operation i relation till annan behandling, utveckling av kirurgiska tekniker och låg dos ASA vid behandling av kolorektal cancer. Martling har publicerat mer än 75 peer-reviewed artiklar och är en ofta förekommande föreläsare i Sverige och utomlands. Martling har ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i Kommittén för kliniska studier vid Vetenskapsrådet.

 5. Barbro Sjölander

  Ordförande Nätverket mot gynekologisk cancer

  Barbro Sjölander är förutom Ordförande i patientföreningen Nätverket mot gynekologisk cancer, även Ordförande för Patient och närståenderådet vid RCC Stockholm Gotland.

  Nätverket mot gynekologisk cancer är ett nätverk av patienter, anhöriga och fler engagerade som sprider kunskap och skapar debatt om gynekologiska cancersjukdomar. Nätverket stödjer kvinnor som drabbats genom att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård. Nätverket har också en sluten stödgrupp på Facebook för drabbade kvinnor.

 6. Boubou Hallberg

  Patientområdeschef, överläkare Karolinska universitetssjukhuset, patientområde Sjuka nyfödda barn

  Boubou Hallberg är Patientområdeschef och överläkare i neonatologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Han disputerade år 2010 på ämnet hjärnskador, kylbehandling och prognosbedömning efter svår syrebrist i samband med förlossning.

  Boubou arbetar aktivt med förändrings- och implementeringsarbete såsom värdebaserad vård, nya interventionsbehandlingar och högspecialiserad vård. Han har publicerat 30 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och deltar i ett flertal nationella och internationella organisationer som expert och ledare.

 7. Cecilia Svanborg

  Överläkare, medicine doktor, ledningsansvarig Internetpsykiatri.se

  Cecilia Svanborg är läkare, forskare och psykoterapeut som brinner för att göra effektiv psykologisk behandling tillgänglig för många genom att den förmedlas via internet. Med en behandlingsplattform finns verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingar genom insamlade data som kan användas för analys. Utveckling säkras genom att bygga vårdprocessen som en klinisk studie och skapa utrymme för medarbetares vilja till förbättring. Nu sprids arbetssättet i Sverige genom implementering av nationell plattform (SoB) och kvalitetsregister.

 8. Christian Rück

  Överläkare OCD programmet samt lektor Karolinska Institutet

  Christian Rück är Överläkare och lektor på Karolinska Institutet. Han leder en forskningsgrupp på Karolinska Institutet och arbetar bland annat med internetbaserad kognitiv beteendeterapi. Han kommer att tala om vilka unika möjligheter till studier som internetbaserade interventioner ger. Detta inkluderar så kallade dismantling studier där man studerar vikten av specifika behandlingskomponenter, globala studier och studier där internetbehandling ges tillsammans med traditionell terapi.

 9. Elisabet Lindgren

  Docent, leg.läk.

  Elisabet Lindgren är leg. Läk och docent i Sustainability science, och har i nära 30 år arbetat med hälsoeffekter av globala miljöförändringar, framförallt klimat och hälsa. Elisabet har publicerat i tidskrifter som Science och Lancet, haft många prestigefyllda internationella uppdrag, varit huvudförfattare i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) och expertrådgivare till WHO, svenska regeringen, europeiska smittskyddsinstitutet (ECDC), samt till ett flertal nationella och internationella myndigheter, större organisationer och stiftelser.

 10. Eskil Degsell

  Patient, Närstående, Patientrepresentant i flödet för maligna CNS tumörer på Karolinska Sjukhuset. Till vardags företagare

  Eskil Degsell är av den absoluta uppfattningen att vården och resultat från vården utvecklas bättre "med drabbade än för drabbade". Välfungerande samverkan mellan informell och formell vård kommer kunna skynda på utvecklingen enormt mycket. Väldigt mycket spännande händer och kommer hända de kommande åren.

  Svenska Hjärntumörföreningen är en patient och närståendeförening. Från den dagen misstanke delges verkar föreningen, i samverkan med vården, för att uppnå en så hög livskvalité, så lång tid som möjligt både för patient och närstående. Föreningen verkar även aktivt för att forskning om botemedel går framåt.

 11. Gunilla Andrew-Nielsen

  Enhetschef Kliniska Prövningar och Licenser, Läkemedelsverket

  Gunilla Andrew-Nielsen har under de senaste sex åren innehaft sin nuvarande position som enhetschef för Kliniska Prövningar och Licenser vid Läkemedelsverket i Sverige. Dessförinnan har hon sedan början av 1990-talet innehaft olika positioner nationellt och internationellt FoU i läkemedelsindustrin.

 12. Henrik Grönberg

  Professor, Karolinska Institutet, Överläkare, Sektionschef onkologi, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm

  Henrik Grönberg är cancerläkare sedan över 25 år tillbaka och professor i cancerepidemiologi vid Karolinska Institutet. Han är nu även ansvarig för onkologin vid Capio S:t Görans sjukhus. Har varit prefekt på institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) i 6 år och 2016 även vikarierande prorektor på Karolinska Institutet. Henrik är även aktiv prostatacancer forskare och erhöll 2016 Nordiska Medicinpriset för sin forskning.

 13. Håkan Billig

  Professor i fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet. Ordförande i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet

  Håkan Billig är Professor i fysiologi vid Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Håkan är även Ordförande för Drug discovery and development platform at SciLifeLab samt ledamot i TLVs insynsråd och Rådet för forskningens infrastrukturer vid Vetenskapsrådet. Utöver detta är Håkan Ordförande i Kommittén för Kliniska Studier vid Vetenskapsrådet. Kommitténs uppgift är att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och Kommittén beslutar om den övergripande inriktningen för arbetet inom Kliniska Studier Sverige.

 14. Jacob Hollenberg

  Biträdande överläkare, Docent Södersjukhuset, Verksamhetschef Hjärtstoppscentrum Karolinska Institutet

  Jacob Hollenberg är verksamhetschef för Centrum för Hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet och ansvarar för flera kliniska studier som syftar till att öka överlevanden för hjärtstoppspatienter. Jacob är docent och arbetar som Hjärtläkare på Södersjukhuset. Han är ordförande för svenska HLR-rådets arbetsgrupp för defibrillering samt medicinskt ansvarig för Sveriges Hjärtstartarregister. I sin presentation kommer Jacob Hollenberg att berätta om 15 års erfarenheter av kliniska studier i utmanande miljö, bl.a. om nya världsunika metoder som SMS-livräddning, utvecklingen av hjärtstopps-drönare och användningen av hjärt-lungmaskin vid hjärtstopp.

 15. Jan Andersson

  Forskningsdirektör, Stockholms läns landsting, Professor i Infektionssjukdomar, Karolinska Institutet

  Professor Jan Andersson är forskningsdirektör vid Stockholms läns landsting som ansvarar för hälsovården i Stockholms län. Han var tidigare prorektor för Karolinska Institutet.

  Han har bidragit till att grunda Science for Life Laboratoriet, det svenska nationella laboratoriet för storskalig biologi. Hans nuvarande förtroendeuppdrag inkluderar redaktion av Journal of Internal Medicine. Han är styrelseledamot i Flemingsbergs stiftelse och Centrum för Molekylär Medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset. Han är adjungerad medlem i Nobelkommittén, som ansvarar för att utse Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

 16. Jan-Inge Henter

  FoU-direktör Karolinska Universitetssjukhuset, Professor i pediatrik

  Jan-Inge Henter är barnläkare med inriktning på barn med blod- och cancersjukdomar, och sedan 2004 är han professor vid Karolinska Institutet. Hans forskningsfokus är histiocytoser och hyperinflammation. Åren 2004-2007 var han President of the Histiocyte Society och han är även grundare och förste President of the International Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs (ICORD).

  Sedan 2012 är han FoU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

 17. Jenny Åkerblom

  Avdelningschef, Biobanken norr, Västerbottens läns landsting

  Jenny Åkerlund är utbildad ingenjör i informationsteknologi som tidigare utvecklat datasystem för laboratorieverksamhet inom sjukvården, men jobbar idag som avdelningschef vid Biobanken norr.

  Innovationsprojekt med CGI Sverige och Hololens har varit en spännande resa som öppnat ögonen för en ny värld, den mellan en dator och vår verklighet, vilket är en spännande kombination. Med hjälp av hologram får vi vägledning i det dagliga arbetet med hanteringen av våra forskningsprov. Förhoppningsvis är detta en teknik vi i framtiden kommer se som ett naturligt inslag i vår vardag. Men frågan är den: Är vi redo?

 18. Johan Askling

  Professor, Karolinska Institutet. Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset

  Johan Askling är professor i reumatologi vid Enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, och överläkare vid Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Johans forskningsprogram och forskningsgrupp använder kliniska epidemiologiska metoder och en kombination av kliniska och andra register, forskningsdatabaser och biobankdata för att adressera frågor som rör sjukdomsmottaglighet och riskfaktorer, samsjuklighet, läkemedelsäkerhet, och behandlingsutfall.

 19. Jonathan Sheffield

  Chief Exec Dr, NIHR Clinical Research Network (CRN)

  Dr. Jonathan Sheffield is the CRN Chief Executive Officer. He started his career as a histopathologist at Yeovil District Hospital, where he was instrumental in developing its research capabilities. In 2003 he became Medical Director for the Trust, before moving on to University Hospitals Bristol. In 2009, Jonathan was awarded an OBE for services to the NHS. In 2011 he was elected an Honorary Fellow of the Royal College of Physicians’ Faculty of Pharmaceutical Medicine for his contribution in the area of clinical research delivery. A passionate advocate for clinical research, Jonathan’s ambition is for participation in a suitable research study to be a standard treatment option, open to all NHS patients.

 20. Kai Langel

  Co-Founder & Director, Patient and Technology Solutions

  Since 2000, Kai has been a pioneer in patient-facing systems for clinical trials. Through his involvement in technical, operational and scientific roles, he has gained an in-depth understanding of all aspects of the patient journey in clinical trials from recruitment and engagement through data capture.

  He is actively involved in providing guidance to eClinicalHealth’s customers on how to best operationalize new and innovative methods for making it easier and more efficient for sites and patients to participate in clinical trials.

 21. Karin Röding

  Statssekreterare hos Helen Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet

  Karin Röding tillträdde 2016 som statssekreterare. Hon var 2011-2016 rektor på Mälardalens högskola och 2013-2016 ledamot av bl.a. Vinnovas och Arbetsgivarverkets styrelser. Hon var vice ordförande i styrelsen för Universitets- och högskolerådet. Dessförinnan var hon departementsråd vid Utbildningsdepartementet 1999-2006, universitetsdirektör på Uppsala universitet 2006-2007 och sedan på Karolinska institutet, 2007–2011. Hon har haft flera uppdrag i såväl Danmark som Norge bl.a. ledamot av styrelsen för Norges tekniska naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Karin är tandläkare och specialist och hon disputerade 2005 på Karolinska institutet.

 22. Karl-Johan Malmberg

  Professor

  Karl-Johan Malmberg är Hematolog och Professor vid Universitetet i Oslo och Gästprofessor vid Karolinska Institutet. Karl-Johans forskningsgrupp utvecklar cellterapi mot cancer baserat på ny kunskap om NK cellens funktionella reglering. Gruppen har nyligen genomfört en första klinisk prövning med NK cells terapi för patienter med svårbehandlad akut leukemi. Fokus ligger nu på att etablera en ny plattform för selektiv differentiering av s.k. adaptiva NK celler med särskild förmåga att känna igen och döda cancerceller.

 23. Karl Rombo

  Ordförande svenska prematurförbundet

  arl Rombo är ordförande i Svenska Prematurförbundet, samt professionell operasångare och medicinsk student vid Karolinska Institutet. Karl är mycket engagerad i patient frågor som rör för tidigt födda barn i Sverige och har gett ett antal presentationer om hans erfarenheter som far. Han var också huvudtalare vid Jens Pre-kongressen i Budapest 2016 och i Venedig 2017.

  Svenska Prematurförbundet är ett riksförbund sammanslutet av lokalföreningar från olika delar av Sverige. Förbundets hjärtefråga är att förbättra situationen för de för tidigt födda barnen och deras familjer.

 24. Lisa Adolphsson

  Projektledare Marknad & Kommunikation, Invånartjänster 1177 Vårdguiden

  Lisa Adolphsson är strateg inom marknadskommunikation och har en bakgrund från både offentlig och privat sektor. Efter många år som PR- och kommunikationsansvarig på läkemedelsföretag arbetar hon nu med e-hälsa, dvs. digitalisering av vården. Det gör hon främst inom ramen för 1177 Vårdguiden, ett varumärke som ägs av alla 21 landsting gemensamt, och som riktar sig mot invånare i hälso- och vårdfrågor. Tjänsterna nås av invånarna per telefon, öppen webb eller genom att logga in med bank-id.

 25. Marie Kalm

  Gruppledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin

  Marie Kalm har en forskargrupp som arbetar med frågeställningar kring neurotoxicitet hos canceröverlevare. Studierna inkluderar både kliniska och prekliniska studier.

  Under de senaste åren har Marie även varit ordförande för Future Faculty vid Sahlgrenska Akademin. Future Faculty arbetar både lokalt och på nationell nivå för att lyfta frågor som berör yngre forskare. Detta innebär att Marie har stor insikt i hur det är att vara en ung forskare vid en medicinsk fakultet i dagens Sverige.

 26. Mats Hansson

  Professor

  Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik och föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) vid Uppsala Universitet. Mats tog sin första examen i biologi 1974 och fortsatte därefter med teologi, filosofi och bioetik. Han har lett flera mångvetenskapliga forskningsprojekt inom bland annat bioetik.

  CRB är ett multidisciplinärt center med lång erfarenhet av att arbeta med stora internationella projekt och är ledande inom forskning inom biobank, patient preferenser och riskkommunikation. CRB består av en mångvetenskaplig grupp forskare, lärare och doktorander med olika bakgrunder.

 27. Max Gordon

  Biträdande överläkare, Ortopedkliniken, Danderyds Sjukhus AB

  Max disputerade 2014 inom registerforskning och har sedan dess arbetat med AI (deep learning) inom ortopedin. Arbetet har varit inriktat på att tolka röntgenbilder med hjälp av dessa nya algoritmer. AI har sedan sitt stora genombrott 2012 då det blev den dominanta metodiken inom maskininlärning. På senare tid har implementationer dykt upp inom medicin där man kunnat tolka allt från DNA till bilder på hudförändringar. Tekniken spås av många bli nästa stora tekniska revolution som jämförs med den industriella revolutionen.

 28. Maria Englund

  Verksamhetschef Karolinska Trial Alliance (KTA), Nodföreståndare Stockholm-Gotland

  Maria Englund har arbetat med kliniska studier inom både klinik och industrin i många år och har under 20 års tid fokuserat på att bygga upp och driva verksamheter som underlättar för industri, akademi och hälso- och sjukvård att genomföra kliniska studier. Marias motto är att man ska skapa infrastrukturer som underlättar för forskare att genomföra mer klinisk forskning nationellt och regionalt.

 29. Peder Olofsson

  Senior forskare, Karolinska Institutet, Stockholm, Associate Investigator, The Feinstein Institute for Medical Research, New York

  Peder Olofsson är specialist i anestesiologi och forskare vid Karolinska Institutet och The Feinstein Institute for Medical Research, New York. Hans forskning kartlägger nervreflexer som reglerar immunsvar och utvecklar ny teknologi för att modulera nervsignaler i syfte att behandla inflammatoriska sjukdomar.

 30. Petter Wolff

  Ansvarig för Chorus verksamhet i Göteborg

  Petter Wolff är ansvarig för Chorus verksamhet i Göteborg, har bakgrund som verksamhetsutvecklare och IT-arkitekt och har bland annat specialiserat sig på vårdinformatik. Chorus är en e-hälsospecialist som hjälper till att realisera e-hälsovisionen för svensk hälso- och sjukvård, och med passion skapar lösningar som radikalt ökar användbarheten i hälsodata och gör den mer tillgänglig för stora grupper av olika typer av användare. Med nya verktyg reformeras både planeringen och vårdleveransmodellen för flera patientgrupper, den individuella patientens kontroll och insikt i vårdplaneringen ökar markant, och samtidigt genereras data för verksamhetsutveckling och forskning inom vården kontinuerligt och med automatik.

 31. Richard Rosenquist Brandell

  Professor i klinisk genetik vid Karolinska Institutet, överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset, Platform Director, Diagnostics Development Platform, Science for Life Laboratory, Koordinator av Genomics Medicine Sweden Initiativet

  Richard är professor och överläkare i klinisk genetik vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Richard är även koordinator av initiativet Genomics Medicine Sweden (GMS) som syftar till en koordinerad nationell integrering av precisionsmedicin inom svensk hälso- och sjukvård. För att accelerera implementering av precisionsmedicin i Sverige ska upp till 25 000 patientprover analyseras årligen med högteknologiska, storskaliga sekvenseringstekniker. Primärt fokus kommer att vara patienter med ärftliga sjukdomar och cancer, och därefter andra områden såsom komplexa sjukdomar och mikrobiomet.

 32. Sara Riggare

  Patient med Parkinsons sjukdom och doktorand i hälsoinformatik på Karolinska Institutet

  Sara Riggare lever med Parkinsons sjukdom och kombinerar sina ingenjörskunskaper med sina patienterfarenheter i sitt arbete som doktorand på Hälsoinformatikcentrum på Karolinska Institutet. Hennes forskning fokuserar på hur patienter genom att dra nytta av de tekniska och digitala möjligheterna, kan lära sig mer om sina sjukdomar och därmed må bättre men även bidra till forskningen på nya sätt.

  Sara är ledamot av regeringens life science-råd, Läkemedelsverkets insynsråd samt patientpanelen på British Medical Journal. Hon har även utsetts till mest inflytelserik inom svensk medtech av Medtech Magazine.

 33. Silke Mader

  Co-Founder and Chairwoman of European Foundation for the Care of Newborn Infants

  Silke Mader is the Chairwoman of the Executive Board and co-founder of EFCNI. In 1997, her twins were born in the 25th week of pregnancy, and were not given the appropriate care. Unfortunately, one of them died a few days after birth. At the hospital and afterwards, she was faced with the non-existence of support, the absence of public awareness and the lack of information for parents during pregnancy. She felt that no parents should ever undergo such an awful experience again.

  Since 2014 she is Honorary Lecturer at the School of Nursing and Midwifery, Queen’s University Belfast, Northern Ireland and has received several national and international awards for her work.

 34. Ulrika Simonsson

  Professor i farmakokinetik, Uppsala Universitet, delägare och rådgivare, Pharmetheus

  Ulrika Simonsson är professor i farmakokinetik och arbetar med hur matematiska modeller för läkemedelsexponering och relation till effekter och biverkningar används för att beskriva och kvantifiera resultat från studier. Modellerna kan även förklara och beskriva skillnad i effekt i subpopulationer såsom barn, patienter med nedsatt njurfunktion mm vilket kan vara av vikt för dosjusteringar. Med modeller kan simuleringar av virtuella patientpopulationer göras och designen av en klinisk studie kan optimeras. Likaså kan modeller användas för att ändra olika design aspekter under studiens gång sk adaptive design.

image close cross
image-in-modal