Uppsala 2016


 1. Den 6-7 september 2016 anordnades ” Nationell konferens om kliniska studier” i Uppsala med Forum Uppsala- Örebro som årets regionala värd. Det var en välbesökt konferens, drygt 427 besökare med representanter från akademi, hälso- och sjukvård samt industri deltog. Temat på konferensen var ”Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare” och två återkommande ledord i anförandena var begreppen pragmatiska och samverkan.

  Konferensen inleddes med att Jonas Oldgren, verksamhetschef på Uppsala Clinical Research Center (UCR) hälsade alla varmt välkomna. Temat för konferensen, pragmatiska kliniska studier, valdes då vikten av att skapa värdebaserad forskning som ger nytta för patienterna står i fokus.

  Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister, Gabriel Wikström stod för ett av öppningsanförandena. Att ställa om mot mer personcentrerad vård är avgörande för kliniska studier.
  Vi ska inte främja kliniska studier i separata spår utan insatserna ska kopplas mot de insatser vi gör för att utveckla vården.
  Att arbeta långsiktigt, se över infrastrukturen och e-hälsa var andra områden Wikström betonade. Avslutningsvis betonade ministern vikten av att kunna lösa kompetensfrågorna och stärka villkoren för att kunna syssla med forskning och inte dela dessa i två spår.
  Vi måste koppla insatser med forskning mot insatser i vardagens jobb.

  Därefter tog Håkan Billig, Ordförande i Kommittén för kliniska studier, över på scen för dagens andra och sista öppningsanförande. Han talade om den utvecklingspotential som finns gällande kliniska studier och pekade även på att antalet studier inte går ner utan upp och med högre kvalité. Håkan Billig talade också om behovet av ökad samverkan i Sverige, inte minst mellan de sex noderna inom Kliniska Studier Sverige.

  På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig

  På bild från vänster till höger: Jonas Oldgren, Gabriel Wikström, Håkan Billig

  De båda dagarna bjöd på en spännande blandning av föreläsningar, paneldiskussioner, frågor från publiken och inspel från moderator Lisa Kirsebom. Däremellan fanns det i pauserna tid för deltagarna att ha möjlighet att både nätverka och besöka utställare.

  Konferensen avslutades med att Patric Amcoff, nodföreståndare för Forum Uppsala-Örebro lämnade över stafettpinnen för nästa års konferens till Maria Englund, nodförståndare för Karolinska Trial Alliance.

  Läs mer om de sex regionala noderna och deras utbudlänk till annan webbplats

image close cross
image-in-modal

Program

 1.  

  Hela programmet finns här som pdf: Programblad Uppsala 2016PDF (pdf, 123.3 kB)

Presentationsmaterial

 1. Ta del av presentationsmaterial från konferensen

   

   

  DAG 1

  Sveriges unika möjligheter för pragmatiska patientnära kliniska studier – till nytta för patienter och medborgare

  Håkan Billig: Kliniska studier i Sverige – var står vi idag?PDF (pdf, 1.2 MB) (pdf, 1.2 MB)

  Hur använder vi guldgruvan för pragmatiska kliniska studier?

  Måns Rosén: Registerforskning – vad har hänt och vad återstår att göra?PDF (pdf, 338.1 kB) (pdf, 338.1 kB)

  Lars Wallentin: Hur använder vi vid UCR guldgruvan för pragmatiska studierlänk till annan webbplats (pdf, 4.7 MB)

  Jack Lysholm: Nationella kvalitetsregister PDF (pdf, 1.2 MB) (pdf, 1.2 MB)

  Maria Nilsson: Infrastrukturer för registerbaserad forskningPDF (pdf, 1.7 MB) (pdf, 1.7 MB)

  Pragmatiska patientnära studier – större, snabbare och smartare

  Stefan James: Pragmatiska patientnära studierPDF (pdf, 5.1 MB) (pdf, 5.1 MB)

  Vilka verktyg behövs för pragmatisk klinisk forskning? (digitalisering, e-hälsa, m-hälsa)

  Peter Hovstadius: Sensorer, appar och andra nya verktyg i kliniska studierPDF (pdf, 2 MB) (pdf, 2 MB)

  Nina Sellberg: Vad finns i dagsläget – tillgängligt för patient, vårdpersonal och forskarePDF (pdf, 3.2 MB) (pdf, 3.2 MB)

  Lars Lindsköld: Electronic Health Records for Clinical ResearchPDF (pdf, 3.1 MB) (pdf, 3.1 MB)

  Kliniska Studier Sverige stavas samverkan

  Kaj Stenlöf: Kliniska Studier Sverige stavas samverkanPDF (pdf, 1.4 MB) (pdf, 1.4 MB)

  DAG 2

  Hur underlättar vi för pragmatiska patientnära studier i vardagen?

  Sonja Eaker: Tillgång till prov i medicinsk forskningPDF (pdf, 1.2 MB) (pdf, 1.2 MB)

  Johanna Adami: En ändamålsenlig reglering för biobanker – hur går vi vidare?PDF (pdf, 176.1 kB) (pdf, 176.1 kB)

  Johan Brun: Finlandsmodellen för informerat samtyckePDF (pdf, 2.8 MB) (pdf, 2.8 MB)

  Filippa Nyberg och Kerstin Granberg: Att integrera forskning och innovation i vårdprocesser och förbättringsarbetePDF (pdf, 2.2 MB) (pdf, 2.2 MB)

  Oredlighet i kliniska studier

  Bengt Gerdin: Oredlighet i kliniska studier PDF (pdf, 4.3 MB) (pdf, 4.3 MB)

  ”Patienter behöver klinisk forskning för att få tillgång till bästa möjliga vård -idag och imorgon”. SKLs positionspapper – hur gör vi realitet av detta?

  Bertil Lindahl: SKLs positionspapper om klinisk forskningPDF (pdf, 1 MB) (pdf, 1 MB)

  Nasim Farrokhnia: Varför förbättringsarbete? PDF (pdf, 302 kB) (pdf, 302 kB)

  Johanna Vernersson: Hur stimulera patientnära forskning?PDF (pdf, 134.6 kB) (pdf, 134.6 kB)

image close cross
image-in-modal